REMONTOINTI

Osakkaan tulee ilmoittaa taloyhtiön edustajalle sellaisista remonteista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin, kuten kantaviin seinärakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, lämmitys- , vesijohto- tai viemärijärjestelmiin, vedeneristeisiin, vesikalusteisiin, ilmastointiin tai äänieristykseen.

Lähtökohtaisesti tapetointi ja maalaus eivät ole ilmoitusvelvollisuuden alaisia töitä. Kannattaa aina tarkastaa isännöitsijältä, onko suunniteltu työ ilmoitusvelvollisuuden alainen.

Muutostyön käsittely isännöinti Riikonen Oy:ssä

 1. Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus isännöitsijältä. Saat isännöitsijältä tarvittavan ohjeistuksen.
 2. Teetä tarvittavat suunnitelmat
 3. Tee kirjallinen ilmoitus taloyhtiön edustajalle/isännöitsijälle. Täytä tiedot huolellisesti päätösten nopeuttamiseksi
 4. Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset, toteutuskelpoisuuden ja pyytää tarvittavat lisätiedot/-selvitykset.
 5. Tarvittaessa osakas hankkii työlle valvojan omalla kustannuksellaan
 6. Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle
 7. Mahdollisen rakennusluvan osakas hakee itse hallituksen antamalla valtakirjalla
 8. Työt voi aloittaa kun luvat ovat kunnossa
 9. Taloyhtiölle tulee toimittaa loppudokumentit ja mahdolliset viranomaisasiakirjat


Osakas vastaa itse kaikista kustannuksista. Perimme hinnastomme mukaisen käsittelymaksun osakkaalta. Tarkastuskäynneistä veloitamme erikseen tuntityöveloituksen mukaisesti.

Varaa ilmoituksen käsittelyyn riittävästi aikaa.

ILMOITUKSEN SISÄLTÖ

Voit käyttää valmista ilmoituslomakettamme (tulossa). Ilmoitus voi olla myös vapaamuotoinen. Ilmoituksen tulee olla aina kirjallinen ja se on tehtävä aina etukäteen.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

 • osakkaan yhteystiedot ja yksilöitävä kohde jota ilmoitus koskee
 • kirjallinen selvitys mitä muutostyö koskee ja selvitys toteutustavasta
 • suunnittelijan yhteystiedot ja ehdotetun valvojan tiedot
 • mahdollisten urakoitsijoiden nimet, y-tunnus ja yhteystiedot
 • arvio remontin alkamisajasta ja kestosta.
 • valmiiseen lomakkeeseen voi liittää liitteitä tarvittaessa.
 • vesikalusteista on ilmoitettava tyyppi.

Selvitä tarvitaanko asbestikartoitus ja mahdollisesti asbestipurkua

Isännöitsijä pyytää tarvittaessa lisätietoja. Töitä ei saa aloittaa ennen lupaa. Taloyhtiö voi myös asettaa työlle ehtoja.

Remontoijan tulee muistaa:

 • työ tulee tehdä sovittuina kellonaikoina. Pääsääntöisesti työt tehdään arkena ja päiväsaikaan 8.00 – 17.00, ellei muuten ole sovittu.
 • remontoijan tulee huolehtia, että yleiset tilat, porraskäytävät ja –aulat säilyvät siistissä kunnossa ja huolehdittava tarpeellinen suojaus.
 • remonttijätteet tulee kuljettaa omalla kustannuksellaan pois.
 • remontoijan tulee huolehtia turvallisuusasioista
 • kannattaa kertoa itse naapureille tulevasta remontista. isännöitsijä huolehtii viralliset ilmoitukset.

Ilmoitukset kirjataan huoneistokohtaiseen remonttirekisteriin, jota ylläpitää isännöitsijä. Rekisteriote on osa isännöitsijän todistusta.

ISÄNNÖITSIJÄ OSAA NEUVOA SINUA MUUTOSTYÖASIOISSA. OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ.